Levensverzekeringen

bloemink_lifetime_pensioen

U wilt kapitaal opbouwen voor bijvoorbeeld uw pensioen of een ander doel. Of u wilt uw nabestaanden, financiële zekerheid bieden, dan vergt dit maatwerk. In een eerste inventarisatie gesprek zullen wij samen uw wensen en risico’s in kaart brengen. Daarna volgt een gesprek met een maatwerk advies.

Kapitaalverzekering – Doel is kapitaal bij elkaar sparen

Het doel van een kapitaalverzekering kan zijn de opbouw van vermogen voor:

 • het aflossen van de hypotheekschuld
 • het aflossen van andere (bedrijfs-)schulden
 • de financiering van studiekosten voor uw kinderen
 • gewoon sparen voor later en dan maar zien…
 • de wereldreis van uw dromen
 • het bij elkaar sparen van een startkapitaal voor uw eigen bedrijf
 • de uitbouw of aanbouw van uw woning
 • de aankoop van een vakantiewoning
 • een appeltje voor de dorst bij elkaar sparen
 • netto aanvulling op uw inkomen

Kapitaalverzekering – Doel is inkomen financieren

Het doel van een kapitaalverzekering kan zijn de opbouw van vermogen voor de financiering van:

 • een pensioenkapitaal als financiering van een aanvulling op het ouderdomspensioen
 • een vervroegd ouderdomspensioen
 • een lijfrentekapitaal als financiering voor een aanvulling op het ouderdoms- of vervroegd pensioen

Risicoverzekeringen

De risicoverzekering houdt verband met het overlijden van de mens. De risicoverzekering keert alleen uit als de verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering. Als de verzekerde nog leeft op het moment dat de verzekering afloopt, wordt de polis beëindigd zonder dat er een uitkering volgt.

De overlijdensrisicoverzekering keert een gegarandeerd kapitaal uit aan de nabestaanden, indien de verzekerde vóór de einddatum komt te overlijden. De ORV wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek. De bank stelt dat vaak als een verplichting. Het verzekerd kapitaal kan daarbij gelijkblijvend zijn over de afgesproken verzekeringsduur, maar men kan ook kiezen voor een dalend kapitaal. Dit is afhankelijk van andere factoren.

Wilt u uw nabestaanden financieel goed verzorgd achterlaten, dan is een Overlijdensrisicoverzekering een goede oplossing.

Wat ontvangen uw nabestaanden na uw overlijden? Indien er kinderen in het gezin aanwezig zijn, dan hebben de nabestaanden wellicht recht op een ANW uitkering. Ook een nabestaanden- of partnerpensioen speelt hierbij een belangrijke rol. In het Uniform Pensioen Overzicht staat de hoogte van dit pensioen. Echter is uit onderzoek gebleken dat een groot deel van de pensioendeelnemers, het UPO niet goed lezen of begrijpen. Onze adviseurs kunnen u daarbij helpen. Vanaf 2011 kunt u op internet zelf uw pensioen gegevens raadplegen. Ga daarvoor naar: www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vanaf 1-1-2013 ontvangen wij van de verzekeraars geen provisie meer, over dit soort complexe verzekeringen. Als consument betaalt u ons een bedrag voor het volledige advies. In ons Dienstverleningsdocument kunt u lezen hoe hoog deze kosten zijn en wat wij dan voor u doen.