Hypotheken

bloemink_hypotheken

Hypotheek – Advies in heldere stappen

 1. Kennismaking en bespreken dienstverlening.
  Allereerst is het belangrijk dat we goed weten wat we aan elkaar hebben. Alleen dan kan een goed advies tot stand komen.
 2. Inventariseren van uw persoonlijke situatie.
  Uw uitgangspunten en beleving staan voorop in het advies. Maar ook uw gezinssituatie en uw wensen zijn belangrijk om tot een bij u passend voorstel te komen. Denk hierbij ook aan uw levensstijl, uitgavenpatroon en te verwachten wijzigingen daarin. Het gaat tenslotte om uw hypotheek.
 3. Bepalen van uw financiële positie.
  Waaruit bestaat uw inkomen, werkt u in loondienst of bent u zelfstandig ondernemer. Hoe ziet uw inkomen er na pensionering uit. Zijn er aanspraken bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Heeft u spaar- of beleggingsgelden. Zijn er leningen of andere schulden.
 4. Advies over verantwoorde woonlasten.
  Hierbij gaat het erom te bepalen wat u zelf verantwoord vindt om uit te geven aan uw hypotheek. Daarnaast kijken wij natuurlijk ook wat volgens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Nationale Hypotheek Garantie verantwoord is. Zo komen we samen tot de beste oplossing.
 5. Advies over opbouw van vermogen en aflossen van de hypotheek.
  Welke hypotheekvormen en constructies zijn er en welke past het best bij uw uitgangspunten en mogelijkheden. Wat zijn de specifieke productvoorwaarden.
 6. Advies over de rentevaste periode van de hypotheek.
  Welke risico’s wilt u of kunt u lopen als we naar de maandlasten nu en in de toekomst gaan kijken. Hoeveel zekerheid is gewenst om het ook in de toekomst betaalbaar te houden. Wat zijn de verwachtingen op rentegebied als we naar de nabije toekomst kijken.
 7. Analyse en advies over de verschillende inkomensrisico’s.
  Als de hypotheek eenmaal loopt zijn er verschillende scenario’s die uw (woon)situatie kunnen beïnvloeden. Samen met u bekijken we wat er gebeurd indien u arbeidsongeschikt raakt, werkeloos wordt of komt te overlijden. Maar ook wanneer u juist heel lang blijft leven rekenen wij door wat de financiële gevolgen hiervan voor u zijn.
 8. Fiscaal en juridisch advies.
  Relevante zaken zoals de belastingsystemen in box 1 en box 3, de eigenwoningreserve, de bijleenregeling, wat is fiscaal aftrekbaar en wat niet passeren de revue. Daarnaast wordt indien nodig de koopovereenkomst van de woning met u doorgenomen.
 9. Afsluiten van uw hypotheek.
  Op basis van alle besproken zaken en uitgangspunten wordt uw financiering aangevraagd. Na ondertekening van de beste hypotheekofferte wordt de volledige afwikkeling van de hypotheek voor u verzorgd. Hierbij kunt u denken aan: verzekeringen aanvragen en controleren, Nationale Hypotheek Garantie aanvragen, taxateur inschakelen, verifiëren van alle relevante stukken en zorgen dat de hypotheekstukken op tijd bij de notaris zijn. Natuurlijk is uw adviseur er ook tijdens het passeren bij de notaris aanwezig.
 10. Uw hypotheek up-to-date houden.
  Ook nadat uw hypotheek is afgesloten verdwijnt u niet uit het oog van uw adviseur. Periodiek kunnen wij samen met u bekijken of de hypotheek nog steeds bij u past of dat aanpassing ervan gewenst is. Maar ook uw fiscale zaken kunnen wij samen met u ter hand nemen.